Studenšu korporācija Spīdola piedzima pēckara Vācijas drupās, Pinebergā, Baltijas universitātes paspārnē. Tas notika 1947.gada 11.marta vakarā, Aula Magna pagrabā, kopā sanākot 30 jaunām latviešu studentēm.

  Tā bija pirmā latviešu studenšu korporācija, kura dibināta pie Baltijas Universitātes.

  Vārds “Spīdola” ņemts no latviešu dzejnieka Raiņa daiļdarba “Uguns un nakts”, kur Spīdola simbolizē sevī latviešu nacionālo kultūru un mākslu. Spīdola – cīnītāja par taisnību, brīvību, Tēvzemi, tās valodu, kultūru un daili.

  S!k! Spīdola veidota uz tradīciju, disciplīnas, vecākuma principa un amatpersonu autoritātes pamatiem.

  Krāsas:
  zelts – violets – balts

  Krāsu skaidrojums:
  Zelts – Spīdolas domas pieder tēvzemes zelta druvām.
  Violets – Spīdolas gars dzirkstī violetā liesmu kvēlē.
  Balts – Spīdolas ticība baltajai dienai.

  Devīzes:
  Tēvzemei, zinātnei un dailei.
  Mainīgā, mainies uz skaidrību!
  Concordia nostra perpetua sit! (Lai mūsu vienprātība būtu mūžīga!)